ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาฝึกงาน

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายภิญณชาตก์ คูหากาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตราดช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี มอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่ นางสาวเอกปวีร์  เชื้อตราพระ นางสาวปฏิญญา  ถมคำ และนายรณยุทธ์  ชัยจุมพล นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ณ ศาลแขวงอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


image รูปภาพ
image
image
image