ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔
image

image รูปภาพ
image

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายภิญณชาตก์ คูหากาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตราดช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี