ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖”
image

image รูปภาพ
image

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายภิญณชาตก์ คูหากาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี มอบหมายให้นายเกรียงไกร วิกร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖” ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี