ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๖”
image

image รูปภาพ
image

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายภิญณชาตก์ คูหากาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน“วันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๖” ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี