ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานี รำบวงสรวงสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เนื่องใน “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ ๑๓๐”
image

image รูปภาพ
image

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายภิญณชาตก์ คูหากาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี มอบหมายให้บุคลากรศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีรำบวงสรวงสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เนื่องใน “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ ๑๓๐” ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี