ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานี มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ศาลฯ
image

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา นายภิญณชาตก์ คูหากาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี มอบเงินสวัสดิการให้แก่นางสาวภัสรา มณีจักร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสคลอดบุตรสาว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน