ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
image

image รูปภาพ
image

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา นายภิญณชาตก์ คูหากาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี มอบหมายให้นายณรงค์ ขันธ์ดวง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา วัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี