ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
image

image รูปภาพ
image

         เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา นายภิญณชาตก์ คูหากาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ ข้าราชการศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี