Accessibility Tools

ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานี มอบเสื้อสูทตราสัญลักษณ์ศาลแขวงอุดรธานีให้แก่บุคลากรของศาลฯimage
image

image รูปภาพ
image
image

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายภิญณชาตก์  คูหากาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี มอบเสื้อสูทตราสัญลักษณ์ศาลแขวงอุดรธานีให้แก่คณะผู้พิพากษาฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลแขวงอุดรธานี เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรศาล ตามนโยบายประธานศาลฎีกา รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน ณ ศาลแขวงอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี