Accessibility Tools

ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานีร่วมกิจกรรมคนอุดรน้อมใจภักดิ์ปกป้องและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีimage
image

image รูปภาพ
image
image
image

           เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายวีรยุทธ  แสงดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  แขวงอุดรธานี มอบหมายให้นายสุริยา  บัวเผื่อน นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลแขวงอุดรธานี ร่วมกิจกรรมคนอุดรน้อมใจภักดิ์ปกป้องและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี