Accessibility Tools

ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานีร่วมโครงการ “วันอังคารสวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

                  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา นายวีรยุทธ  แสงดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี มอบหมายให้นางสาววาสนา ยิ่งกำแหง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลแขวงอุดรธานี ร่วมโครงการ     “วันอังคารสวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จังหวัดอุดรธานี ณ ลานด้านหลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี