ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

image

ศาลแขวงอุดรธานี

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน