Accessibility Tools

ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

image

ศาลแขวงอุดรธานี

ติดต่อเราimage

 ที่ตั้ง

อาคารศาลแขวงอุดรธานี,

ถนนวัฒนานุวงศ์, ตำบลหมากแข้ง

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี, 41000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 04-2249753

โทรสาร  04-2249742

 อีเมล์

udtmc@coj.go.th

 

 Social