Accessibility Tools

ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานี ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เนื่องในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค ๔image
image

image รูปภาพ
image
image
image

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา นายโชคชัย รุจินินนาท อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารงาน รวมถึงรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้ นายภิญณชาตก์ คูหากาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี คณะผู้พิพากษาฯ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและลูกจ้างศาลแขวงอุดรธานี ให้การต้อนรับ ณ ศาลแขวงอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี