ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

กลุ่มงานบริหารจัดการคดี