ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

กลุ่มงานเจ้าพนักงานคดี