Accessibility Tools

ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

News
ประกาศศาลแขวงอุดรธานี เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ ประจำเดือน เมษายน 2567 ศาลแขวงอุดรธานีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หลักสูตร “ทักษะ ทันยุค แสนสนุก สุขสำเร็จทั้งองค์กร” ศาลแขวงอุดรธานีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการยุคใหม่อย่างมืออาชีพ” ศาลแขวงอุดรธานีเป็นประธานงานฌาปนกิจนายรุ่งโรจน์ บุญจรัส บิดาของนางสาวนิศาชล บุญจรัส เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ศาลแขวงอุดรธานีร่วมกิจกรรมคนอุดรน้อมใจภักดิ์ปกป้องและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image