ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

News
ศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศศาลแขวงอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้บริการขอคัดถ่ายเอกสารในคดีออนไลน์ผ่านระบบ CIOS ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ และอำลาเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลแขวงอุดรธานี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image