ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

News
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและเปลี่ยนสถานที่กักขัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ศาลแขวงอุดรธานี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลแขวงอุดรธานีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2565 “กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้อง” ประกาศศาลแขวงอุดรธานี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID - 19) ในศาลแขวงอุดรธานี ศาลแขวงอุดรธานีจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนในการติดต่อสื่อสาร”

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image