Accessibility Tools

ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม แก่บุตรของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลยุติธรรมในจังหวัดอุดรธานีimage
image

image รูปภาพ
image
image
image

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายวีรยุทธ  แสงดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยนายศิริพงษ์ นิตยกมลพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมแก่บุตรของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลยุติธรรมในจังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นโดยชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม โดยมีนางสุพัตรา เหลืองประเสริฐ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี