Accessibility Tools

ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงอุดรธานี

ศาลแขวงอุดรธานีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หลักสูตร “ทักษะ ทันยุค แสนสนุก สุขสำเร็จทั้งองค์กร”image
image

image รูปภาพ
image
image

          ศาลแขวงอุดรธานีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ หลักสูตร “ทักษะ ทันยุค แสนสนุก สุขสำเร็จทั้งองค์กร” ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยนายวีรยุทธ  แสงดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลแขวงอุดรธานี เข้าร่วมอบรมฯ ณ โรงแรม เวลคัม จอมเทียน บีช ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี