ศาลแขวงอุดรธานี

Udon Thani Kwaeng Court

image

ศาลแขวงอุดรธานี

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ โดยวิธีสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร

image เอกสารแนบ